חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים החל משנת 2017

חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים החל משנת 2017

 בחוק ההסדרים לשנות המס 2018-2017, נקבעה חובה חוקית להפריש לפנסיה גם לעצמאים.

משנת 2017  עצמאים מחויבים להפריש לפנסיה לפי השיעורים הבאים :

עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45%,  על ההפרש בין מחצית השכר עד לשכר הממוצע במשק 12.55%

בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הינו 9,673 ש"ח.

עצמאי שעונה על אחד מהתנאים המפורטים יהיה פטור מהפרשה לפנסיה :

●        מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 ומעלה

●        מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס

●        מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת בתום שנת המס.

●        מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ

יש להעביר את ההפקדות עד תום שנת המס ויוטלו קנסות על נישומים שלא יבצעו זאת.

מצב אבטלה לעצמאי

חלק מתוך הסכום שיופקד לקופת גמל לקצבה ייועד לעצמאי במצב של אבטלה (גיל פרישה או סגירת העסק).

מצ"ב קובץ – חוק ההסדרים

 
שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel