תגית: מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס הכנסה 2013

        מדרגות מס הן שיעורי מס ההכנסה על פי רמות ההכנסה השונות, המוגדרים בפקודת מס הכנסה. בישראל המס הוא פרוגרסיבי, כלומר גדל עם עליית ההכנסה, ומכאן שבמדרגת הכנסה גבוהה יותר שיעור המס יהיה גבוה יותר. לכן עלייה בהכנסה תגדיל לא רק את סכום המס, אלא גם את שיעור המס המוטל.
להמשך קריאה

מס הכנסה – ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

מס הכנסה - ניכוי מס מתשלומים בעד שירותים או נכסים

בתקנות אלה:

"תשלומים בעד שירותים או נכסים" - כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1976;

"משלם" - אדם המשלם תשלומים בעד שירותים או נכסים למעט יחיד או שותפות של יחידים שפקיד השומה אישר בכתב לענין.

להמשך קריאה