תגית: סטארט אפ

הון סיכון

הון סיכון 

הון סיכון הוא סוג של הון עצמי המסופק לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה בשלב מוקדם של חייהן, וזאת במטרה להפיק רווחים בדרך של מימוש ההשקעה לאחר מהלך של צמיחה והשבחת ערכה. השקעות הון סיכון מבוצעות בדרך כלל בתמורה למניותיה של החברה בה מבוצעת ההשקעה. קרנות הון.

להמשך קריאה

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ – דוח על תזרימי המזומנים

יסודות החשבונאות בחברות סטארט-אפ - דוח על תזרימי המזומנים 

במאמר זה נתמקד במרכיבי דוח על תזרימי המזומנים, המספק למשתמשי הדוחות הכספיים מידע היסטורי בדבר השינויים במזומנים ושווי מזומנים בחברה, תוך חלוקתם לשינויים במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון בהתאמה.

באמצעות הדוח על תזרימי המזומנים מתחדדת גם הערכתם של.

להמשך קריאה