הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

הגבלת אחריות רואה חשבון ויעילות בביקורת

אחריות רואה החשבון המבקר כלפי המסתמכים על הדוחות הכספיים אשר בוקרו על ידו, היא תנאי חשוב להסתמכות צדדים שלישיים עליהם. אותה אחריות הרובצת לפתחו של המבקר מגדילה את הסיכויים לביצוע עבודת ביקורת משמעותית וזאת, בעת שהיא קושרת בין האינטרס של המבקר להמנע מהסתבכות בנזיקין ובפלילים לבין התועלת אשר מוצאים בעלי העניין בחברה בדוחות כספיים מהימנים המהווים מצג נאות בדבר מצבה וביצועיה הכספיים של הישות המבוקרת.

רואה החשבון מחוייב "להניח דעתו" בדבר נאותות המצג הכספי אשר בדוחות החברה. "הנחת דעת" זו היא מורכבת במקרים שבהם במבוקר קיימות סוגיות משמעותיות האפופות בעננה של אי וודאות. אי הוודאות הזו מוגדרת כמצב שבו המבקר איננו יכול לחזות את ההסתברויות השונות לסטיית הערכים האמיתיים מאלו המופיעים בדוחות הכספיים (בשונה מהגדרת סיכון, בה ההסתברויות ידועות).

במאמרו בנושא סקר Jochen (2009) את נושא יחסו של המבקר לסוגיית אי הבהירות / אי הוודאות. מחקר שערך ביסס את הנחת היסוד לפיה המבקר שואף להמנע ממצבי אי וודאות. תוצאות המחקר מאששות את ההנחה, כאשר נתגלה כי מבקרים נוטים לבצע ביקורת בתשומת לב מועטה יחסית כאשר התשלומים שייאלצו לשלם במקרה של הסתבכות בנזיקין נמוכים, ומאידך יבצעו את הביקורת ביתר זהירות כאשר הם חשופים לתשלומי נזק גבוהים. בנוסף גילה המחקר כי במקרים שבהם למשקיעים ישנו תמריץ משמעותי לתבוע את המבקר, אזי סלידתו ממצבי אי בהירות תגרום למאמצי ביקורת מופרזים, שאינם מגדילים את התועלת שבביקורת אך מגדילים את עלותה.

לפיכך, קביעת גבולות לחשיפתו של רואה החשבון ולתיחום אחריותו הנם מומלצים ככלי להבטחת יעילות בביקורת. מסקנות המחקר יישומיות גם ככלי עזר לקבלת החלטה בקרב רואי חשבון עצמאיים בדבר ביטוח אחריות מקצועית.

לקריאה נוספת

  1. Bigus, Jochen, Auditors’ Liability with Ambiguity Aversion (September 21, 2009).

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel