מאמרים

מסחר אלקטרוני

בשנים האחרונות יותר ויותר עסקים מקימים חנות אלקטרונית ו/או משתמשים בפלטפורמות קיימות כגון eBay, amazon, aliexpress, wish וכדומה על מנת לשווק מגוון רחב של מוצרים.

להמשך קריאה

עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק החייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. במועד רישומו יכול כל עוסק לבקש להיות מוגדר כעוסק מורשה לצורך מע"מ. כאשר עסק מתאגד כחברה, החברה נרשמת כעוסק מורשה לצורך מע"מ.

מנגד, העוסק המורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו - קרי יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש.

להמשך קריאה

עוסק פטור

 הגדרת עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכנסותיו (ללא הוצאות) נמוך מ 120,000 ש"ח בשנת 2024. קיימים עוסקים שאינם יכולים להרשם כעוסקים פטורים, ברשימה זו נמנים בעלי מקצועות חופשיים וחלק מנותני שרותים כגון : רופא, מנהח"ש, סוכן ביטוח, רואה חשבון, עו"ד, מהנדס ועוד. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן נבצע עבורך בדיקה של עיסוקיך.

להמשך קריאה

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה

קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק.

להמשך קריאה

פטור מהפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור

פטור מהנפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור 

   

המאמר הנ"ל היינו מאמר המשך למאמר המגדיר ומפרט את העוסק הפטור  ולכן מומלץ לעיין בו לפני המאמר הנ"ל

תמצית עמדתנו

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע כי:

"עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם.

להמשך קריאה

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

מאמר שני בסדרה

במאמר קודם בנושא חובות ניהול הספרים של העוסק הפטור, הסברנו כי עוסקים פטורים זכו במסגרת החקיקה להקלות הנוגעות לניהול ספרים ותיעוד מסמכים. סביר כי  החקיקה בהקשר זה נועדה למנוע העמסת נטל דיווחי משמעותי על כתפיהם של עוסקים.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

עוסק פטור - כללי

עוסק פטור הוא עוסק שאיננו חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן איננו גובה מע"מ מלקוחותיו.

מנגד, העוסק הפטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו - קרי לא יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו.

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו השנתי.

להמשך קריאה

פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 1112345...10...לסוף »