חוזרים ועדכונים

חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים החל משנת 2017

חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים החל משנת 2017

 בחוק ההסדרים לשנות המס 2018-2017, נקבעה חובה חוקית להפריש לפנסיה גם לעצמאים.

משנת 2017  עצמאים מחויבים להפריש לפנסיה לפי השיעורים הבאים :

עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45%,  על ההפרש בין מחצית השכר עד לשכר הממוצע במשק 12.55%

בשנת 2017 השכר הממוצע במשק הינו 9,673 ש"ח.

עצמאי שעונה על אחד.
להמשך קריאה

חובת ניכוי במקור של ביטוח לאומי מנותני שירותים

מצורף צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח- 1968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור: לכניסה למסמך המלא לחץ על הקישור צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים בברכה, רואה חשבון גיתית קפלן  .
להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 3123
Content | Menu | Access panel