הון סיכון

הון סיכון 

הון סיכון הוא סוג של הון עצמי המסופק לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה בשלב מוקדם של חייהן, וזאת במטרה להפיק רווחים בדרך של מימוש ההשקעה לאחר מהלך של צמיחה והשבחת ערכה. השקעות הון סיכון מבוצעות בדרך כלל בתמורה למניותיה של החברה בה מבוצעת ההשקעה. קרנות הון סיכון (הגוף המשקיע) מבצעות באופן טיפוסי את השקעותיהן בחברות עתירות טכנולוגיה בתחומים כדוגמת ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מידע (IT) וטכנולוגיות תקשורת.

מקורם של כספי הון הסיכון הוא בדרך כלל במשקיעים מוסדיים וביחידים עתירי ממון אשר מאוגדים יחד על ידי גופי השקעה ייעודיים. האחרונים מכונים קרנות הון סיכון.

קרנות הון סיכון בדרך כלל מורכבות מצוותים קטנים בעלי רקע טכנולוגי (כגון חוקרים ומדענים) וכן אנשי עסקים בעלי הכשרה ורקע נרחב בתחום התעשיות הטכנולוגיות.

מיומנות הליבה של קרנות הון הסיכון היא יכולת זיהוין של טכנולוגיות אשר יש להן פוטנציאל ליצור למשקיעים רווחי הון גבוהים (בעקבות מימוש ההשקעה) כבר בשלבים מוקדמים יחסית בחייהם של המיזמים. קרנות הון סיכון אף נוטלות חלק בניהול חברות אלו במקביל להשתתפות במימון פעילותן, ובכך תורמות מיומנויות עסקיות למיזם. בכך נבדלות קרנות הון סיכון ממשקיעים פרטיים בחברות טכנולוגיה, אשר על פי רוב מזרימים כספי השקעה לחברות גדולות ומבוססות. בזכות פוטנציאל הצמיחה הגדול של מיזמי סטארט-אפ שואפות חברות הון הסיכון להשיג, בממוצע, תוחלת תשואה בגין השקעתן אשר גבוהה משמעותית מזו המתקבלת מהשקעה "מסורתית" בחברות מבוססות. ואולם, בד בבד עם הסיכוי לרווחים גבוהים קיים סיכון גבוה מאד בנוגע להשבת הסכום המושקע במיזם. כפועל יוצא, רוב קרנות הון הסיכון מבצעות השקעותיהן באופן "מפוזר": מספר משקיעים יחד משלבים השקעותיהם לקרן המשקיעה במגוון רחב של מיזמים. באמצעות פיזור ההשקעות מתאפשרת הקטנת הסיכון ללא הפחתת תוחלת התשואה.

הון הסיכון תורם ליצירת מקומות עבודה, לטיפוח הכלכלה עתירת הידע והוא מסמל את מידת החדשנות והיזמות הטכנולוגית בסקטור כלכלי וגיאוגרפי מסוים.

הון הסיכון חיוני במיוחד לחברות חדשות עם היסטוריה תפעולית מעטה אשר הנן קטנות מכדי לבצע גיוס הון בשווקים ציבוריים ויחד עם זאת אינן במצב יציב שמאפשר נטילת הלוואות מבנקים או אשראי מגופים פיננסיים אחרים. בתמורה לסיכון הגבוה הגלום בהשקעה המשקיעים בחברות אלו מקבלים לא רק חלק גדול יחסית בערך החברה וברווחיה העתידיים אלא גם זוכים להשפעה מהותית ואף שליטה בפעילות החברה. מצב זה לא מתאפשר בהשקעה בחברות גדולות ומבוססות.

חברות צעירות המעוניינות לגייס הון סיכון נדרשות להפגין חדשנות טכנולוגית, פוטנציאל לצמיחה מהירה, תוכנית עסקית מפותחת ומוגדרת היטב וצוות ניהול מיומן ומקצועי. קרנות הון סיכון דוחות חלק ניכר מבקשות הגיוסים המופנות אליהם ממיזמים שונים, גורם המשקף את היותו של שילוב זה נדיר במיוחד.

קיים ערך מוסף בפנייה לגורם מקצועי לצורך בניית תוכנית עסקית שתציג את ההטבות הכלכליות החזויות למשקיע במונחים פיננסיים מקובלים, וכן לצורך איתור והפנייה לקרנות הרלוונטיות לסוג העיסוק או לתחום הפיתוח הרלוונטי של המיזם הטכנולוגי.
בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel