הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בית ספר" – בית ספר שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, לרבות גן ילדים וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאומנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מ-5 מתלמדים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר מ-30 ימי הדרכה בכל קבוצות המתלמדים אשר הופעלו באותה שנת מס.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   נישום שהוא בעל בית ספר שמספר תלמידיו הממוצע עולה על 150 חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -

(1)    ספר קופה;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    חשבוניות;

(4)    ספר תלמידים, כמפורט בסעיף 3.

(ב)   נישום שהוא בעל בית ספר שמספר תלמידיו הממוצע אינו עולה על 150 חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    ספר תקבולים ותשלומים;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    חשבוניות;

(4)    רישום או סימול המאפשר מעקב אחר התקבולים על פי החשבוניות או ההסכמים;

(5)    ספר תלמידים, כמפורט בסעיף 3;

(6)    רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;

(7)    תיק תעוד חוץ.

 ספר התלמידים

3.    בספר התלמידים יירשמו לפחות -

(1)    שם התלמיד ומענו;

(2)    הכיתה שבה הוא לומד או שם הקורס;

(3)    פרטים לאיתור החשבוניות או ההסכם.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel