הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור

עוסק פטור – כללי

עוסק פטור הוא עוסק שאיננו חייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן איננו גובה מע"מ מלקוחותיו.

מנגד, העוסק הפטור איננו זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו – קרי לא יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש לצורכי עסקו.

עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו השנתי איננו עולה על סכום מסוים. בשנת 2023 עומד סכום זה על סך של 107,692 ש"ח. חריג לכלל מהווים בעלי מקצועות  ספציפיים אשר נקבע בחקיקה כי יחויבו להירשם כעוסק מורשה ללא קשר למחזור עסקאותיהם.

האפשרות להירשם כעוסק פטור, המעוגנת בחוק מע"מ, נועדה להקל על נישומים שמחזור עסקיהם מצומצם לפעול כעוסקים מבלי שיידרשו לדיווחים שוטפים לרשות המסים בגין מע"מ.

ספרים שינהל עוסק פטור

חובות ניהול הספרים של עוסק פטור הנן מצומצמות. לאחר פתיחת תיקים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי, נדרש על העוסק הפטור לנהל:

  • תיק תיעוד חוץ.
  • שוברי קבלה או ספר פדיון יומי.

עוסק פטור יפיק קבלה על כל תקבול שקיבל מלקוחו אשר עליה יצוין המינוח "עוסק פטור".

תיק תיעוד חוץ הוא תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת את איתור התיעוד ואם הוא מסמך ממוחשב – אמצעי אחסון ממוחשב המאפשר את איתור התיעוד לפי שיטה כאמור.

עוסק פטור מדווח למע"מ פעם בשנה במהלך חודש ינואר שלאחר השנה שהסתיימה על מחזור עסקאותיו כעוסק פטור במהלך השנה החולפת.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel