הוראות ניהול ספרים לרופאים

הוראות ניהול ספרים לרופאים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "רופא" – לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.    (א)  רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    יומן כמפורט בסעיף 3;

(2)    שוברי קבלה;

(3)    חשבוניות;(6)

(4)    תיק תעוד חוץ.

(ב)   רופא שיניים ומרפא שיניים חייבים לנהל, נוסף לאמור בסעיף קטן (א) גם -

(1)    רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס;

(2)    כרטיס אישי של כל מתרפא, שיכלול בין היתר תאריך הטיפול, תיאור הטיפול, תאריך כל תקבול וסכום התקבול.

יומן

3.    (א)  יומן יהיה ספר כרוך ולכל יום ייועד עמוד נפרד ובו יירשמו הפרטים הבאים:

(1)    התאריך;

(2)    שם כל מתרפא או מקבל שירות; ביקור בית או ביקור לילה יצויין;

(3)    הסכום שנתקבל מהמתרפא או ממקבל השירות; אם התשלום בעד הטיפול אינו נעשה מאת המתרפא או מקבל השירות יצויין בהערות שמו של החייב בתשלום;

(4)    תקבולים מאחרים בעד טיפולים (כגון מקופות חולים או ממוסדות);

(5)    מספר שובר הקבלה;

(6)    פירוט התשלומים וסכום התשלומים;

(7)    הערות.

(ב)    הרישום ביומן הרופא ייעשה כדלהלן:(9)

        (1)    שם המתרפא – עם קבלתו לטיפול;

        (2)    תקבולים ותשלומים – לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לגבי כל יום ייערך סיכום בנפרד בדיו.

רישום מוקדם של מתרפאים

4.    רישום מוקדם של מתרפאים אשר לפיו נקבעים התאריך ושעת הביקור אצל הרופא יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו.

שירות רואה חשבון לרופאים

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בשירותי ראית חשבון לרופאים וביצוגם מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel