הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים שהם בעלי מקצועות חופשיים

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים  שהם בעלי מקצועות חופשיים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על בעלי מקצועות חופשיים לנהל. חשוב לציין שרשימת "בעלי המקצועות החופשיים" הנה רשימה סגורה, אם כי חלק מהמקצועות המוגדרים בה עשויים להיות נתונים לפרשנות.

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים – בעלי המקצוע 

רשימת בעלי המקצועות החופשיים כוללת: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית.

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים – ניהול מערכת חשבונות 

על פי האמור בתוספת ה' להוראות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסי חשבונות אשר חלה על בעלי המקצועות החופשיים, חייב בעל המקצוע החופשי לנהל מערכת חשבונות שתכלול את הספרים הבאים:

(1)    ספר תקבולים ותשלומים.

(2)    ספר לקוחות אשר בו מנוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו יירשמו החיובים והזיכויים למעט מקרים
בהם תמורת השירות נתקבלה בגמר נתינתו.

(3)    שוברי קבלה.

(4)    חשבוניות מס.

(5)    תיק תיעוד חוץ.

טכנאי שיניים חייב לנהל בנוסף:

(1)    ספר הזמנות.

(2)    רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel