החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

על פי הדין הישראלי, תשלומים המשתלמים לעובד כמשכורת חייבים בניכוי מס במקור. המשמעות היא שהמעביד מחוייב להפחית את המס מסכום השכר המגיע לעובד ולהעבירו במישרין לרשות המסים. כללי ניכוי המס במקור שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובתקנות עשויים לגרום למצב לפיו המס הכולל המנוכה מנישום בשנת מס מסויימת גבוה מהנדרש בהתבסס על סך ההכנסה החייבת של הנישום. במקרה כזה, ניתן ורצוי להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים, על מנת שתשיב את סכומי המס העודפים. יש לציין כי סכומי המס העודפים מוחזרים בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, הפטורים ממס.

החזרי מס לשכירים – מקרים נפוצים

במקרים שבהם מבוצע מעבר בין עבודות שונות בשכר שונה, נתוני השכר מהמעסיק הקודם לא מועברים למעסיק החדש ובחישוב שיערוך המעסיק החדש עשוי להיות מנוכה מס ביתר. במקרה זה, השכיר יכול להיות זכאי להחזרים ממס הכנסה.

במקרים שבהם מבוצעת הפסקת עבודה, ההכנסה השנתית החייבת במס קטנה. המעסיק החדש איננו מתחשב בעובדה זו ולכן גם כאן עשוי להיווצר ניכוי מס ביתר. גם במקרה זה, עשויים להגיע החזרי מס לשכיר.

במקרים שבהם הנישום מקיים פעילות בשוק ההון, עשוי להיות מנוכה בגין הפעילות מס ביתר. זהו המקרה, לדוגמא, אם המשקיע מבצע פעולותיו במספר חשבונות בנק/חשבונות השקעות שונים. בחשבון אחד יכול להצמח רווח ובשני הפסד, אך אלו לא יקוזזו זה מזה והרווח בחשבון האחד יחוייב במס. על אף זאת, בראייה שנתית הרווח משוק ההון קטן יותר ובעת הגשת דוח והתחשבות בנתון זה, עשוי להיווצר החזר מס לשכיר.

החזרי מס לשכירים – אוכלוסיות מיוחדות

החזרי מס לשכיר עשויים להגיע גם במקרים שבהם משלם המס הוא חלק מאוכלוסיות מיוחדות הזכאיות להטבות ו/או להקלות מס מיוחדות, ובין היתר:

חיילים משוחררים זכאים לזיכוי מס, שהמעסיק עשוי שלא להביא בחשבון (אם משום שתעודת השחרור לא הוצגה בפניו בצירוף בקשה מתאימה, אם בשל טעות או בשל כל סיבה אחרת). כפועל יוצא עשוי להגיע לשכיר החזר מס.

באופן דומה, מסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע זכאים גם הם לזיכוי מס, וגם כאן עשויה להיווצר אפשרות לקבלת החזר מס בגין ניכוי במקור מהמשכורת ביתר.

להבדיל, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כגון קשישים ובעלי מוגבלויות פיזיות, זכאים אף הם, לעתים, להטבות מס ולהקלות מס שונות. הטבות קיימות גם לאוכלוסיות נוספות כגון גרושים/פרודים, ילדים בחינוך מיוחד ועוד.

החזרי מס לשכירים – שירותי החזרי מס לשכירים שמספק משרד רואי החשבון גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בייצוג לקוחות ובטיפול בנושאיהם הכספיים במגוון רחב של נושאים, והוא מתמחה גם בייצוג מול רשויות המס ובבקשות החזרי מס לשכירים. בדיקת הזכאות להחזר מס מבוצעת על ידי רואה חשבון בכיר במשרד ללא תשלום. צור קשר עם משרדנו לקבלת הצעת מחיר לבקשה להחזר מס.
בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel