הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי שליטה בחברות. יחד עם זאת, גם שכירים בעלי הכנסות גבוהות (העולות על סכום שנקבע בתקנות מס הכנסה) עשויים להדרש על ידי רשות המסים להגיש הצהרת הון.

הצהרת ההון נדרשת להגשה כל מספר שנים, כאמור – בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים – ומטרתה היא לאושש או להפריך את ההנחה לפיה המקורות לגידול בעושרו של הנישום הם מקורות שבדין ואשר מוסו כהלכה.

הצהרת הון – מבנה

הצהרת ההון תוגש על ידי יחיד או על ידי התא המשפחתי. במסגרת טופס הצהרת ההון, ידווח הנישום על כל רכושו באופן מפורט בחלוקה לסוגי הנכסים השונים. הצהרת ההון תכלול בין היתר סעיפים כגון: כלי רכב, נדל"ן, ניירות ערך ונכסים פיננסיים אחרים, ריהוט וציוד, תכשיטים, פריטי אומנות וכיוצא בזאת. כנגד זאת, ידווח הנישום גם על התחייבויותיו, ובכלל זאת על הלוואות ומשכנתאות שנטל, התחייבויותיו לספקים ונותני שירותים במסגרת העסק וכל התחייבות אחרת. כל רישום במסגרת ההצהרה, ילווה במסמכים מבססים ותומכים לאימות נכונות ונאותות הנתונים המופיעים בהצהרת ההון.

לאחר שלב הרישום מגיע שלב חישוב ההון. ההון של הנישום מוגדר בתור ההפרש שבין נכסי הנישום שפורטו בדוח לבין התחייבויותיו.

הצהרת הון – חשיבות הצהרת הון ראשונה

על פי רוב, נדרש להגיש את הצהרת ההון הראשונה בעת פתיחת תיקים במס הכנסה, על פי רוב בשל רישום כעוסק או כבעל שליטה בחברה. על בסיסה של הצהרת ההון הראשונה, יאותרו הפרשי ההון מול הצהרות ההון שיוגשו בתקופות העוקבוות, ולכן חשיבות הכנתה גבוהה. חשוב מאד שלא להחסיר מהצהרה זו פריטי רכוש או נכסים, שכן הצהרה עליהם במועד מאוחר יותר עשויה להוביל ליצירת הפרשי הון בלתי מוסברים, אשר יחוייבו במס הכנסה.

הצהרת הון – הצהרות הון עוקבות

בעת הגשת הצהרת הון למס הכנסה בתקופות עוקבות מאותרים הפרשים בהון ומושווים הפרשים אלו להכנסה עליה הצהיר הנישום ממקורותיו השונים, בניכוי עלויות מחיה בהתבסס על נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ההכנסות בניכוי עלויות המחיה מהוות את "מרכיב החסכון", וגידול משמעותי בהון הנישום מעבר לו דורש הסברים. היות ופרק הזמן בין הגשות הצהרות ההון עשוי להגיע עד לכדי 7 שנים, במקרים רבים גידול חוקי לחלוטין בהון עשוי להיות קשה להסבר, ונדרשת עין בוחנת של איש מקצוע מיומן במסגרת התהליך.

הצהרת הון – שירותי עריכת הצהרת הון שמספק משרד רו"ח גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בייצוג לקוחות ובטיפול בנושאיהם הכספיים במגוון רחב של נושאים, והוא מתמחה גם בהגשת הצהרות הון, לרבות הצהרת הון ראשונה והצהרת הון במועדים עוקבים, תוך איתור הפרשי הון גם במקרים מורכבים. משרדנו ישמח לעמוד לשירותך בנושא זה ובכל נושא אחר בתחומי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות ומסים.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel