חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה

קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק מורשה (יחיד) בהשוואה לחברה בע"מ. חשוב לזכור כי לא ניתן להצביע על כלל אצבע שידריך אותנו כיצד להתאגד – אם כחברה בע"מ או כעוסק מורשה. כל מקרה יבחן לגופו בהתחשב בנסיבות ובשיקולי עלות מול תועלת.

חברה בע"מ או עוסק מורשה – מהות האישיות המשפטית הנפרדת

חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת שיכולה לתבוע ולהיתבע. היה והחברה תקלע למצב של חדלות פירעון או לסכסוך שיגיע בסופו של דבר לבית המשפט, בעלי המניות יהיו מוגנים (אלא אם קיימים גורמים להרמת מסך, לדוגמא: מעשים שיש עמם קלון). לעומת זאת יחיד שנרשם כעצמאי (עוסק מורשה) ייתבע באופן אישי ואף יישא בנטל הכספי.

חברה בע"מ או עוסק מורשה – עקרונות המס

מבחינת מיסוי קיימים הבדלים מהותיים בין עצמאי שהנו עוסק מורשה לבין חברה בע"מ. העוסק המורשה ימוסה באופן ישיר בשנה בה הופקה ההכנסה לפי מדרגות המס הרלוונטיות לאותה השנה, אך לא כך הדבר בחברה. כאשר מתאגדים כחברה המיסוי הוא דו שלבי: קיים מיסוי הן במישור החברה והן במישור הפרטי של בעל המניות. מיסוי החברה יחול בשנה בה הופקה ההכנסה בעוד המיסוי במישור הפרטי של בעל המניות יחול במועד בו ימשוך בעל המניות את הרווחים לכיסו.

נכון לשנת 2019 מדרגת מס של 31% כבר אינה כדאית. אם ניקח בחשבון ביטוח לאומי בשיעור של 16.76% עבור בעל שליטה בחברה נגיע לחבות סופית של 47.76%. אצל עצמאים ביטוח לאומי בשיעור 17.83% ולכן החבות הסופית במדרגת מס זו היא 48.83%. ניתן לדחות את אירוע המס במישור הפרטי (לדחות את מועד משיכת הכספים) ובאופן כזה לשלם מס חברות בשיעור של 23% בלבד נכון לשנת 2019 בטווח הקצר, להשקיע את יתרת הרווח שלא נמשך בחברה ולמנף אותה (בל נשכח שמדובר על דחיית מס בלבד ולא על ביטולו לחלוטין). אפשרות זו איננה מתקיימת בידי עוסק מורשה עצמאי .

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

שכר או דיבידנד?

חברה בע"מ, בהשוואה לעצמאי שהנו עוסק מורשה, יכולה להנות מתכנון מס על ידי קביעת התמהיל שבין שכר ודיבידנד.

כאשר בעל מניות מושך משכורת מהחברה ההוצאה מוכרת ועל הסכום שנמשך משולם בסופו של יום מס במישור הפרטי בלבד. במשיכת דיווידנד המס הוא מס חברות בתוספת מס על הדיווידנד (בשיעור של 30% כאשר מדובר על בעל מניות מהותי). שיעור המס הסופי במשיכת דיווידנד נכון לשנת 2019 הוא 46.1% מס חברות הינו 23% נכון לשנת 2019.
. אפשרות זו איננה קיימת אצל עצמאי שהנו עוסק מורשה.

לעניין חברה בע"מ, נשאלת השאלה – מתי אם כן כדאיות משיכת דיווידנד מהחברה גוברת על כדאיות משיכת משכורת? מבחינת מיסוי, נכון לשנת 2019 מדרגת מס של 31% כבר אינה כדאית. אם ניקח בחשבון ביטוח לאומי בשיעור של 16.76% עבור בעל שליטה בחברה נגיע לחבות סופית של47.76%. אצל עצמאים ביטוח לאומי בשיעור 17.83% ולכן החבות הסופית במדרגת מס זו היא 48.83%.

כאשר עורכים את החישוב הסופי אצל עצמאים יש לקחת בחשבון ש 52% מהביטוח הלאומי המשולם על ידי עצמאי (עוסק) מוכר כניכוי לצורך מס ושנכון לשנת 2019  סכום ההכנסה המקסימאלית החודשית לתשלום ביטוח לאומי הוא 43,890 ₪.

גורם נוסף המשפיע על ההחלטה הוא ביטוח מפני פגיעה בעבודה, שכן סכום זה מושפע באופן ישיר מהמשכורת אותה מושך בעל המניות מהחברה.

אפשרויות תכנון מס לגיטימיות אלו קיימות בחברה ואינן קיימות בידי עוסק מורשה שהנו עצמאי.

חברה בע"מ או עוסק מורשה – פיצויים וגורמים נוספים

בעלים של חברה בע"מ יכול להנות ממשיכת פיצויים פטורים ממס על העבודה של בעל המניות כשכיר בחברה. הזכאות לפיצויים מתהווה בסיום יחסי עובד מעביד,  ניתן למשוך פיצויים פטורים ממס בגובה משכורת חודשית אחרונה כפול מספר השנים שעבד כשכיר (עד לתיקרת הפטור). עבור עובד שלא היתה לו משכורת חודשית קבועה יבוצע חישוב ממוצע. זכאות זו איננה קיימת אצל עצמאי שהנו עוסק מורשה.

חברה בע"מ או עצמאי עוסק מורשה – חסרונות החברה

החיסרון העיקרי של חברה הוא עלויות החזקתה. בנוסף לעלות השנתית של כ 1,020 ₪ תשלום לרשם החברות קיימת עלות נוספת חודשית עבור הנהלת חשבונות כפולה של כ 600 – 3,000 ₪ לפני מע"מ ועלות של בין 6,000 – 50,000 ₪ לפני מע"מ עבור ביקורת ועריכת דוחות כספיים של החברה. צריך להיזהר אם כן שהעלויות הנוספות לא תהינה גבוהות מההטבות הגלומות בהקמת החברה.

 חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי – סיכום

הבאנו בפניכם אפוא את השיקולים העיקריים בקבלת ההחלטה כיצד להתאגד – כחברה בע"מ או כעצמאי עוסק מורשה.  כמובן שקיימות נקודות נוספות שראוי להתייחס אליהן כגון: הפסדים נצברים, הוצאות אחזקת רכב, מוניטין, מיסוי שוק ההון, עבודה כעצמאי מול גורם יחיד  – יכול להיות שניתן להחיל יחסי עובד מעביד למרות שהעבודה היא כפרילנסר ובהקמת החברה יתבטל מעמד זה וכו'…, אך כמו שציינו, לפני קבלת ההחלטה טוב תעשו אם תפנו לקבלת ייעוץ מקצועי.

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי– השירותים שמספק משרד רואי החשבון גיתית קפלן

משרד רואי החשבון גיתית קפלן בעל נסיון עשיר בטיפול בתיקי לקוחות שונים – יחידים (עוסקים) חברות בע"מ, חברות שאינן מוגבלות, מוסדות ללא כוונת רווח וגופים אחרים, ובייצוגם מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן אנו מאמינים כי יש להעניק לכל לקוח, קטן כגדול, שירותי ייצוג וליווי פיננסי, מיסויי וחשבונאי שיאפשר לללקוח את ההתמקדות בעסקו לצורך צמיחתו.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel