חובת ניכוי במקור של ביטוח לאומי מנותני שירותים

מצורף צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח- 1968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

לכניסה למסמך המלא לחץ על הקישור

צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

 

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel