חוק הביטוח הלאומי – עצמאי שאינו עונה להגדרה

הביטוח הלאומי –  עצמאי שאינו עונה להגדרה

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לחלק מהקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק (*).
  3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק (**).

(*) נכון לשנת 2022 השכר החודשי הממוצע במשק הנו 10,551 ש"ח. לפיכך, ייחשב כעובד עצמאי אדם שהיקף הכנסתו החודשית במסגרת עיסוקו כעצמאי היא לפחות 5,276 ש"ח, וזאת ללא כל קשר להיקף השעות שמשקיע העצמאי בעיסוקו.

(**) לחילופין, ייחשב עמית כעובד עצמאי במידה והכנסתו החודשית הממוצעת מעיסוקו כעצמאי היא לפחות 1,583 ש"ח, ובלבד שהוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע.

 עוסק עצמאי אשר אינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה". לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב העצמאי הנ"ל כבעל הכנסה שלא מעבודה, וישלם שיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות מופחתים על הכנסתו, כדלקמן:

שיעור דמי הביטוח לעצמאי שאינו עונה להגדרה

  1. מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח נכון ליום 1 בינואר 2020) ישלם 4.61% דמי ביטוח לאומי ו- 5% דמי ביטוח בריאות.
  2. מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (45,075 ש"ח נכון ליום 1 בינואר 2022) ישלם 7% דמי ביטוח לאומי ו- 5% דמי ביטוח בריאות.
  3. הכנסה עד סכום של 25% מהשכר הממוצע במשק אינה מחוייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

בברכה,
רואה חשבון גיתית קפלן

שתף מאמר Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

פוסטים קשורים

התגובות סגורות.

Content | Menu | Access panel