תחומי עיסוק

הגשת דוחות שנתיים לשכירים בעלי הכנסות גבוהות

שכירם שהכנסתם ממשכורת עולה על  643,000 ₪ בשנת 2015 מחויבים להגיש דוח שנתי לשכירים בעלי הכנסות גבוהות לרשות המסים. באחריות הנישום להגיש דו"ח שנתי לשכירים בעלי הכנסות גבוהות לרשות המסים, על אי הגשת דוחות כספיים במועד מוטל עיצום כספי על ידי רשות המס. משרד רואה חשבון גיתית קפלן מתמחה בהגשת דוחות שנתיים לשכירים בעלי הכנסות גבוהות

השרות יכלול את הדברים.

להמשך קריאה

הנהלת חשבונות – משרד רו"ח גיתית קפלן

הנהלת חשבונות היא שם כולל לאוסף מתודות רישום ופעולות תיעוד של עסקאות כלכליות המתרחשות בעסק או בגופים אחרים בעלי זיקה כלכלית. דוגמאות לעסקאות אלו מהוות מכירות, קניות, תקבולים ותשלומים המבוצעים על ידי עסק. מערכת הנהלת חשבונות נדרש לנהל כל עוסק, ויהא זה עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה. תוצר הנהלת החשבונות היא מערכת.

להמשך קריאה

ראיית חשבון

משרד רואי חשבון  גיתית קפלן מספק מגוון שירותי ראיית חשבון המאפשרים ללקוחות שקט נפשי מול המוסדות מהלך  המאפשר ללקוחות לפתח ולקדם את העסק.

צוות המשרד מכסה את מגוון התחומים של ראיית חשבון ונותן מעטפת מלאה של שירותים הדרושים להצלחה העסק.

אנחנו מאמינים שלרואה החשבון יש חשיבות קריטית להצלחה של תהליך העיסקי החל משלב ההקמה,.

להמשך קריאה

הנהלת חשבונות לעסקים בתחום המסחר האלקטרוני כולל תשלום ב PayPal

הנהלת חשבונות לעסקים בתחום המסחר האלקטרוני

 PayPal הוא צורת תשלום נפוצה בעסקים בתחום המסחר האלקטרוני המאפשר העברת כספים וביצוע תשלומים באמצעות אתר אינטרנט. האתר והשירות הוקמו כדי לאפשר רכישה או מכירה בטוחה וקלה יותר דרך האינטרנט. כיום עסקים רבים עוסקים בתחום המסחר אלקטרוני ויש צורך לנהל נכון את חשבון ה PayPal לפי.
להמשך קריאה

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה - חישוב מדוייק

תשומות הבניה - הגדרה 

מדד תשומות הבנייה  שמחושב ומפורסם מדי חודש (ב-15 בחודש) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)  הוא מדד המודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של חומרים,  מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים.
להמשך קריאה