הנהלת חשבונות היא שם כולל לאוסף מתודות רישום ופעולות תיעוד של עסקאות כלכליות המתרחשות בעסק או בגופים אחרים בעלי זיקה כלכלית. דוגמאות לעסקאות אלו מהוות מכירות, קניות, תקבולים ותשלומים המבוצעים על ידי עסק. מערכת הנהלת חשבונות נדרש לנהל כל עוסק, ויהא זה עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה. תוצר הנהלת החשבונות היא מערכת.

להמשך קריאה