ביטוח לאומי

ביטוח לאומי – פריסת בונוס בשכר

ביטוח לאומי - פריסת בונוס בשכר

שכרם של עובדים רבים מורכב מתשלומים שהנם קבועים או ניתנים לקביעה על בסיס שוטף (כגון שכר חודשי רגיל ותשלומים חודשיים אחרים) ומתשלומים נוספים המועברים לעובד באופן תקופתי על בסיס משתנה, כגון בונוסים ומענקי השתתפות ברווחי המעביד.

על פי תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום.

להמשך קריאה

דמי לידה ביטוח לאומי

דמי לידה  -ביטוח לאומי

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו אין היא עובדת בשל ההיריון והלידה. מאמר זה יסקור את ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי לעניין האוכלוסיה המבוטחת ותנאי הזכאות.

המבוטחים בביטוח דמי לידה

  1. עובדת שכירה.
להמשך קריאה

המוסד לביטוח לאומי – ביטוח פגיעה בעבודה

המוסד לביטוח לאומי - ביטוח פגיעה בעבודה

המוסד לביטוח לאומי מעניק בהתקיים תנאים מסויימים ביטוח לעמיתיו בגין מקרים של פגיעה בעבודה. דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ועקב כך הוא אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. במאמר זה נציג את האוכלוסיה.

להמשך קריאה

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

 

במאמר קודם סקרנו את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי האבטלה.

במאמר זה נרחיב את היריעה ונסקור זכויות מיוחדות לאוכלוסיות ספציפיות בהקשר לדמי האבטלה.

חשוב לציין כי ההגדרות והתנאים אשר יובאו במסמך זה מנוסחים באופן כללי.

להמשך קריאה

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי

ביטוח אבטלה – המוסד לביטוח לאומי 

מאמר ראשון בסדרה

המוסד לביטוח לאומי מעניק בהתקיים תנאים מסויימים דמי אבטלה למבוטחיו. ככלל, המדובר בתשלומים המשתלמים לאדם שהנו מובטל שלא מרצונו, כאמצעי מחייה עד לקליטה מחודשת בשוק העבודה. במסמך להלן נסקור את התנאים לביטוח אבטלה ולהפעלתו (זכאות לימי אבטלה) וכן את שיעורי דמי.

להמשך קריאה

חוק הביטוח הלאומי – עצמאי שאינו עונה להגדרה

הביטוח הלאומי -  עצמאי שאינו עונה להגדרה

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לחלק מהקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי שהכנסתו.
להמשך קריאה

ביטוח הלאומי – הגדרת עובד עצמאי

ביטוח הלאומי - הגדרת עובד עצמאי

לעמידה בהגדרת "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי השלכה על חובת התשלום והזכאות לקצבאות בידי המבוטח. בהסתמך על חוק הביטוח הלאומי, עובד עצמאי הוא כזה שמקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע לפחות.
  2. מי.
להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel