מס הכנסה

מסחר אלקטרוני

בשנים האחרונות יותר ויותר עסקים מקימים חנות אלקטרונית ו/או משתמשים בפלטפורמות קיימות כגון eBay, amazon, aliexpress, wish וכדומה על מנת לשווק מגוון רחב של מוצרים.

להמשך קריאה

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה

קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

על פי הדין הישראלי, תשלומים המשתלמים לעובד כמשכורת חייבים בניכוי מס במקור. המשמעות היא שהמעביד מחוייב להפחית את המס מסכום השכר המגיע לעובד ולהעבירו במישרין לרשות המסים. כללי ניכוי המס במקור שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובתקנות עשויים לגרום למצב לפיו המס הכולל המנוכה מנישום בשנת מס מסויימת.

להמשך קריאה

הגדרת בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד בידי יחיד

בעל מניות מהותי לעניין מיסוי דיבידנד

בהיבט בעלי מניות שהנם יחידים, עמידה בהגדרת בעל מניות מהותי משפיעה על שיעור המס שיחול על הנישום שכן ככלל, שיעור המס שחל על דיבידנד בידי יחידים על פי הפקודה הנו 25%, אך הוא צומח ל-30% בעת שחלה עמידה של אותו יחיד בהגדרת בעל מניות.

להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel