הקמת עסק עצמאי

הקמת עסק עצמאי

 הקמת עסק עצמאי

בבואנו להקים עסק עצמאי מומלץ לקבוע פגישת יעוץ על מנת לקבל מידע בסיסי ראשוני שיעזור הן בבחירת צורת ההתאגדות והן בתמחור וקבלת ההחלטות.

הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לבצע סקר שוק של התחום בו אנו מעוניינים לעסוק ולבדוק לעומק את המצב בענף מבחינת תחרות ופוטנציאל עסקי.

לאחר סקר השוק וקבלת ההחלטה לפתיחת העסק יש להחליט באיזו צורה להתאגד.

רב העסקים המתחילים מקימים עסק עצמאי – עוסק פטור/עוסק מורשה ורק כאשר העסק גדל בצורה משמעותית מבצעים מהלך להקמת חברה בע"מ.
קיימים מקרים בהם פותחים חברה בע"מ כבר במועד הקמת העסק משיקולים מסוימים של אופי העסק/הפרדת ישויות/רצון להשקיע במסגרת החברה/שותפים וכדומה. עלויות שנתיות של ניהול חברה בע"מ גבוהות משמעותית מעלויות ניהול עסק עצמאי.

בהקמת העסק אנו פונים לשלושה גופים,  הראשון שבהם הינו מע"מ.

יש למלא טופס 821 רישום לצרכי מע"מ, לצרף צילום תעודת זהות, צילום צ'ק מחשבון הבנק או אישור ניהול חשבון, חוזה שכירות/רכישה של הנכס בו מתבצעת הפעילות העסקית. קיימים תחומים בהם יהיה צורך לצרף רישיון עיסוק לדוגמא: עו"ד/רו"ח/מתווך/רופא וכדומה. כאשר חשבון הבנק משתף לשני בני הזוג יהיה צורך לחתום על הצהרה שחשבון הבנק ניתן יהיה לעיקול.

הגוף השני אליו נפנה הינו מס הכנסה – יש למלא טופס 5329- דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה. במידה ומעוניינים להעסיק עובדים שכירים או שמשלמים דמי שכירות/תשלום לקבלני משנה יש לפתוח גם תיק ניכויים בנוסף לתיק הרגיל.

התיק במס הכנסה משותף לשני בני הזוג, לאחר פתיחת העסק תשלח דרישה למלא הצהרת הון משותפת לשני בני הזוג, הצהרת ההון מוגשת פעם במספר שנים (רק כאשר מתקבלת דרישה להגשה) והיא מיועדת לצורך בדיקה שלא מעלימים הכנסות.

הגוף השלישי הינו ביטוח לאומי.

יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי גם אם העסק קטן מאוד ונפתח כעוסק פטור לצרכי מע"מ.

בביטוח לאומי קיימות שתי אופציות – עצמאי ועצמאי שלא עונה להגדרה

עצמאי שלא עונה להגדרה הינו עסק קטן בו מספר שעות העבודה מצומצם והרווחים נמוכים.

במקרה זה קיים פטור מתשלום ביטוח לאומי עד הכנסה בגובה 25% מהשכר הממוצע במשק ולאחר מכן קיים שיעור מופחת שמגיע עד ל 12%.

מקרה שני הינו עצמאי רגיל – עצמאי זה משלם ביטוח לאומי בשיעור של 5.97% עד הכנסה של 6,331 ש"ח לחודש ומעבר לכך משלם 17.83% עד לתקרה חודשית של 45,075 ש"ח בה מפסיקים לשלם ביטוח לאומי. לעצמאי רגיל קיים תשלום מינימאלי של כ 179 ש"ח לחודש.

תשלום ביטוח לאומי הינו אחוז מהרווח ואינו קשור כלל להכנסה נוספת במידה וקיימת.

פעמים רבות פנו אלי בשאלה מדוע עלי לשלם כעצמאי אם אני משלם כבר כשכיר ? טעות נפוצה היא לחשוב שהתשלום כשכיר מספיק ולכן אין צורך לשלם כעצמאים. המצב הקיים הוא שביטוח לאומי משולם כאחוז מהרווח עד לתקרה חודשית של 45,075 ש"ח נכון לשנת 2022 וגם אם עובדים ב 10 עבודות שונות כשכירים עדיין ינוכה ביטוח לאומי מכל אחת מהעבודות עד להגעה לתקרה זו מכל ההכנסות יחדיו.

לאחר פתיחת תיק העצמאי יש צורך להגיש כל שנה דוח שנתי על הכנסות שני בני הזוג ולדווח לרשויות באופן שוטף.

חשוב לזכור, לא תמיד התוכנית העסקית מתממשת ויש צורך להשאיר מספיק כספים בצד לצורך המשך התנהלות תקין. עסקים רבים נסגרים בשל בעיות מימון.

בברכה,
רואה חשבון  גיתית קפלן

Content | Menu | Access panel