תגית: עוסק מורשה

עוסק מורשה

הגדרת עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק החייב בתשלום מע"מ בשיעור ממחזור עסקאותיו ולכן גובה מע"מ מלקוחותיו. במועד רישומו יכול כל עוסק לבקש להיות מוגדר כעוסק מורשה לצורך מע"מ. כאשר עסק מתאגד כחברה, החברה נרשמת כעוסק מורשה לצורך מע"מ.

מנגד, העוסק המורשה זכאי להחזר מע"מ בגין תשומותיו - קרי יקבל חזרה מרשות המסים המע"מ ששילם בגין המוצרים או השירותים שרכש.

להמשך קריאה

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה

קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

על פי הדין הישראלי, תשלומים המשתלמים לעובד כמשכורת חייבים בניכוי מס במקור. המשמעות היא שהמעביד מחוייב להפחית את המס מסכום השכר המגיע לעובד ולהעבירו במישרין לרשות המסים. כללי ניכוי המס במקור שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובתקנות עשויים לגרום למצב לפיו המס הכולל המנוכה מנישום בשנת מס מסויימת.

להמשך קריאה

בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה - הגדרה 

הרעיון הניצב מאחורי המונח "בעל שליטה" בחברה ברור, לכאורה, ברמה האינטואיטיבית: מדובר באדם אשר שולט בחברה ואשר לו היכולת לנתב את פעילותה. יחד עם זאת, מתברר כי הקריטריונים להגדרת בעל שליטה בחברה משתנים כתלות בהתאם לתחום הרלוונטי במסגרתו מבוצעת בחינת ההגדרה. להלן נעמוד על הגדרות המונח על.
להמשך קריאה

נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות.

להמשך קריאה

מכתב סוף שנה לחברות 2012

 

הנדון: עריכת הדוחות הכספיים לחברות לשנת 2012 לעצמאים

 

שנת המס 2012 מסתיימת בקרוב, ריכזנו עבורכם את ההנחיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת תום שנת המס:

  1. חובת רישום קילומטרז' רכבים: יש לרשום את קילומטרז' הרכבים המשמשים את העסק (אשר הוצאותיהם נדרשו בניכוי) ליום 31 בדצמבר 2012.
  2. רישום.
להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לרופאים

הוראות ניהול ספרים לרופאים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "רופא" - לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.    (א)  רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    יומן כמפורט בסעיף 3;

(2)    שוברי קבלה;

(3)   .

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212