תגית: עוסק פטור

עוסק פטור

 הגדרת עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור הכנסותיו (ללא הוצאות) נמוך מ 120,000 ש"ח בשנת 2024. קיימים עוסקים שאינם יכולים להרשם כעוסקים פטורים, ברשימה זו נמנים בעלי מקצועות חופשיים וחלק מנותני שרותים כגון : רופא, מנהח"ש, סוכן ביטוח, רואה חשבון, עו"ד, מהנדס ועוד. במשרד רואי החשבון גיתית קפלן נבצע עבורך בדיקה של עיסוקיך.

להמשך קריאה

פטור מהפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור

פטור מהנפקת חשבונית עסקה לעוסק פטור 

   

המאמר הנ"ל היינו מאמר המשך למאמר המגדיר ומפרט את העוסק הפטור  ולכן מומלץ לעיין בו לפני המאמר הנ"ל

תמצית עמדתנו

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע כי:

"עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם.

להמשך קריאה

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

הזכות להירשם כעוסק פטור – הבהרה לגבי סוגי עיסוקים מסויימים

מאמר שני בסדרה

במאמר קודם בנושא חובות ניהול הספרים של העוסק הפטור, הסברנו כי עוסקים פטורים זכו במסגרת החקיקה להקלות הנוגעות לניהול ספרים ותיעוד מסמכים. סביר כי  החקיקה בהקשר זה נועדה למנוע העמסת נטל דיווחי משמעותי על כתפיהם של עוסקים.

להמשך קריאה

הצהרת הון

 הצהרת הון

הגדרה:

הצהרת הון היא דיווח תקופתי שיש להגיש לרשות המסים, הכולל פירוט בדבר נכסי הנישום והתחייבויותיו. על פי רוב, מוגשת הצהרת ההון רק אחת למספר שנים, בכפוף לדרישה מפורשת של רשות המסים. החובה להגיש הצהרת הון במקרים מסויימים חלה רק על אוכלוסיות מסוימות – בדרך כלל, על עצמאים ובעלי.

להמשך קריאה

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

על פי הדין הישראלי, תשלומים המשתלמים לעובד כמשכורת חייבים בניכוי מס במקור. המשמעות היא שהמעביד מחוייב להפחית את המס מסכום השכר המגיע לעובד ולהעבירו במישרין לרשות המסים. כללי ניכוי המס במקור שנקבעו בפקודת מס הכנסה ובתקנות עשויים לגרום למצב לפיו המס הכולל המנוכה מנישום בשנת מס מסויימת.

להמשך קריאה

בעל שליטה בחברה

בעל שליטה בחברה - הגדרה 

הרעיון הניצב מאחורי המונח "בעל שליטה" בחברה ברור, לכאורה, ברמה האינטואיטיבית: מדובר באדם אשר שולט בחברה ואשר לו היכולת לנתב את פעילותה. יחד עם זאת, מתברר כי הקריטריונים להגדרת בעל שליטה בחברה משתנים כתלות בהתאם לתחום הרלוונטי במסגרתו מבוצעת בחינת ההגדרה. להלן נעמוד על הגדרות המונח על.
להמשך קריאה

נקודות זיכוי בגין בן זוג

נקודות זיכוי בגין בן זוג

כללי

במאמרים קודמים סקרנו את מהות נקודות הזיכוי והרחבנו בגין נקודות זיכוי אישיות לתושבי ישראל, חיילים משוחררים ובוגרי לימודים אקדמיים ולימודים לרכישת מקצוע. מאמר זה יעסוק בהצגת הזיכויים המתקבלים בידי יחידים בגין בני זוגם.

תחילה יובהר כי תנאי מקדמי והכרחי למתן נקודות הזיכוי האמורות.

להמשך קריאה

מכתב סוף שנה לחברות 2012

 

הנדון: עריכת הדוחות הכספיים לחברות לשנת 2012 לעצמאים

 

שנת המס 2012 מסתיימת בקרוב, ריכזנו עבורכם את ההנחיות העיקריות שיש לתת עליהן את הדעת לקראת תום שנת המס:

  1. חובת רישום קילומטרז' רכבים: יש לרשום את קילומטרז' הרכבים המשמשים את העסק (אשר הוצאותיהם נדרשו בניכוי) ליום 31 בדצמבר 2012.
  2. רישום.
להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212