הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

הוראות ניהול ספרים – מבוא והגדרות

כל עוסק, קטן כגדול, מחויב בניהול ספרי חשבונות אשר מהווים את בסיס המידע לדיווח לרשויות המס ולבעלי עניין אחרים.

בסדרת מאמרים נסקור בקצרה את עיקר החובות הנוגעות לניהול הספרים על ידי סוגים שונים של עסקים ובכפוף לאופי פעילות העסק ונפחי פעילותו.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

הוראות ניהול ספרים ליצרנים

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973, קיימת התייחסות ספציפית לכללי ניהול הספרים אשר על יצרנים לנהל. בשל מורכבות עסקי היצרנים ומחזור העסקים הגדול בו מתאפיינים עסקי ייצור בדרך כלל, דרישות ניהול הספרים הנובעות מעיסוקם הן בדרך כלל מקיפות.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

הוראות ניהול ספרים לסיטונאים

"סיטונאי" מוגדר בהוראות ניהול ספרים כנישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו ליצרן, לסיטונאי או לקמעונאי או לבעל עסק אחר אשר הטובין משמשים אצלו כמלאי, וכן סוכן של יצרן או של סיטונאי הפועל בשמו הוא - לעניין זה - סוכן בסיטונות.

 חובת ניהול.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לקמעונאים

הוראות ניהול ספרים לקמעונאים 

"קמעונאי" - נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן, או גם למי שאינו צרכן אם היקף המכירות למי שאינו צרכן הוא בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, לרבות סוכן המוכר לצרכן בשמו הוא.

"עוסק יחיד" -

(א)   קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין

הוראות ניהול ספרים לקבלני בניין 

1. "קבלן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה;

 "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, ועבודות עפר ולמעט עבודות שיפוצים ותיקונים בבנינים;

      "עלות בניה" - סך כל עלות החמרים, עלויות של קבלנות משנה, עלויות שכר.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לרופאים

הוראות ניהול ספרים לרופאים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "רופא" - לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.    (א)  רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1)    יומן כמפורט בסעיף 3;

(2)    שוברי קבלה;

(3)   .

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר לנהיגה

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר לנהיגה

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בעל בית ספר לנהיגה" - לרבות מורה לנהיגה.(3)

      "אופנוע" - לרבות קטנוע ואופניים עם מנוע עזר.

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.    (א)   בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר

הוראות ניהול ספרים לבעלי בית ספר

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בית ספר" - בית ספר שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, לרבות גן ילדים וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאומנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מ-5 מתלמדים,.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לסוחרי ומתווכי מקרקעין

הוראות ניהול ספרים לסוחרי ומתווכי מקרקעין

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "סוחר מקרקעין" - נישום שעסקו או חלק מעסקו מסחר בזכויות במקרקעין;

      "מתווך מקרקעין" - נישום שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין;

      "זכות במקרקעין" - בעלות, חכירה או זכות שכירות או זכות לרכישתן, והכל בין.

להמשך קריאה
עמוד 1 מתוך 212