הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים לסוחרי רכב

הוראות ניהול ספרים לסוחרי רכב

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "סוחר רכב" - נישום שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

      "מתווך רכב" - נישום שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו והחלפתו;

      "מסחר ברכב" - לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת שכירות-מכר;

     .

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים אחרים

הוראות ניהול ספרים לנותני שירותים אחרים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

       "נותן שירות" -

(1)    נישום שעסקו או חלק מעסקו מתן שירות לעסק אחר או לצרכן ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות להוראות אלה;

(2)    נישום אחר המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לתחנות דלק

הוראות ניהול ספרים לתחנות דלק

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "בעל תחנת דלק" - מי שמוכר דלק רק באמצעות משאבת דלק המחוברת למערכת חשבונות ממוחשבת.(21)

"נותן שירותי סיכה או רחיצה" - מי שעוסק בשירות סיכה או רחיצה בלבד.(21)

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.

(א)   בעל תחנת דלק.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לחקלאים

הוראות ניהול ספרים לחקלאים

הגדרות 1. בתוספת זו - "חקלאות" - לרבות הפעלה, השכרה או החכרה של מכונות, כלים או ציוד חקלאיים; "חקלאי" - נישום בעל הכנסה מחקלאות; "משווק" - משווק מורשה על פי דין לשיווק תוצרת חקלאית; "תוצרת חקלאית" - פירות וירקות, בקר, צאן, עופות, חלב, ביצים, דבש, דגים, סלק-סוכר, אגוזי אדמה, כותנה, טבק, דגנים כמשמעותם.
להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים לסוכני ביטוח

הוראות ניהול ספרים לסוכני ביטוח

1.    בתוספת זו -

      "סוכן ביטוח" - כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951;

      "חברת ביטוח" - לרבות סוכנות ביטוח;

      "סוכנות ביטוח" - סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח;

      "עמלה" - כמשמעותה.

להמשך קריאה

הוראות ניהול ספרים ליהלומנים

הוראות ניהול ספרים ליהלומנים

הגדרות

1.    בתוספת זו -

      "יהלומן" - נישום שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן;

      "עיבוד יהלומים" - לרבות ליטוש, ניסור, חיתוך, ביקוע, ניקוי ומיון של יהלומים או אבני חן, בין שהם שייכים לנישום ובין שהם.

להמשך קריאה
עמוד 2 מתוך 212
Content | Menu | Access panel