מע"מ

מסחר אלקטרוני

בשנים האחרונות יותר ויותר עסקים מקימים חנות אלקטרונית ו/או משתמשים בפלטפורמות קיימות כגון eBay, amazon, aliexpress, wish וכדומה על מנת לשווק מגוון רחב של מוצרים.

להמשך קריאה

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ תשומות לעוסק מורשה, לעוסק הפטור ולחברה: כיצד מקבלים החזר מע"מ? מידע בנוגע להחזרי מע"מ, היכנס לקבלת הצעת מחיר

החזרי מע"מ - כללי

חוק מע"מ קובע כי עוסק מורשה, לרבות חברה, חייב בתשלום מס לפי שיעור קבוע ממחזור עסקאותיו. נכון לשנת 2024 שיעור המע"מ עומד על  17%..

להמשך קריאה

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות – פסק דין גזית-גלוב

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות – פסק דין גזית-גלוב

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות - פסק דינה של השופטת קרת-מאיר בעניין גזית גלוב מיום 11 בינואר 2009 מביא לידי ביטוי את הרגישות בניתוח המהות הכלכלית של עסקי הנישום במובן הרחב כקריטריון לניכוי תשומות.

כללי

סעיף 41 לחוק.

להמשך קריאה

הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!

הוצאות נדחות במיזמי אינטרנט – לא לצורך מע"מ!

אחד מהעקרונות הבסיסיים בהתרת הוצאות לניכוי לצורך מס הוא עיקרון ההקבלה. עלות שנתהוותה למיזם בדרכו להפיק הכנסה, טרם הפקת הכנסה זו, איננה מותרת כהוצאה לצורך מס, אלא נדחית לתקופות הבאות. בתקופה אשר בה תצמח ההכנסה, תוכר ההוצאה במלואה, ותופחת מההכנסה החייבת.

להמשך קריאה

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

רקע

פרט למטרות המס בהיבט הפיסקלי (ובכללן – מימון תקציב המדינה) נעשה שימוש בחוקי המס, בין היתר, על מנת לעודד ולתמוך במגזרים ספציפיים במסחר ובתעשייה.

התיירות היא מנוע צמיחה משמעותי למשק והיא משפרת את מאזן התשלומים בדרך של הזרמת מטבע חוץ למדינה. לפיכך, המחוקק מצא.

להמשך קריאה

מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ

מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ 

כללי

על פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, על עסקאות למתן שירותים לתושב חוץ יוטל מס (מע"מ) בשיעור אפס.

הסעיף מהווה הקלה לעוסקים משום שהטלת מע"מ בשיעור אפס מאפשרת לנכות (לקבל החזר) בגין מס התשומות (המע"מ) ששימש.

להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel