תגית: חברה בע"מ

חברה בע"מ או עוסק מורשה עצמאי

חברה בע"מ או עוסק מורשה

קיבלתם החלטה לצאת לדרך חדשה? להלן מספר נקודות שראוי לתת עליהן את הדעת לפני נקיטת צעד פזיז. להחלטה האם להירשם כעצמאי (עוסק מורשה) אן להתאגד כחברה בע"מ קיימות השלכות מרחיקות לכת הן במישור המיסויי והן במישור המשפטי, מאמר זה יסקור בקצרה יתרונות וחסרונות בהתאגדות כעוסק.

להמשך קריאה

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

שינויים בשיעורי חלוקת דיבידנד

כללי

חלוקת הדיבידנד – המייצג תנובת השקעתם של בעלי המניות – היא פעולה כלכלית נפוצה וחשובה שיש לה השלכה מהותית על מגוון המשתמשים בדוחות הכספיים. חשיבות זו הניבה התייחסות מקיפה לנושא מצד חוק החברות והפסיקה שנגזרת ממנו לעניין הכללים שבמהות ובצורה המגדירים דיבידנד והמבחנים הנדרשים.

להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel