תגית: מע"מ

העלאת שיעור המע"מ ל 18%

העלאת שיעור המע"מ ל 18%

היום (28/05/2013 ) פורסם צו מס ערך מוסף להעלאת שיעור מע"מ החל מיום 02.06.2013 ל 18%  מצורף הצו   

    בברכה, רואה חשבון גיתית קפלן.
להמשך קריאה

פטור ממס להכנסות פאסיביות

פטור ממס להכנסות פאסיביות

קיימים סוגים מסויימים של הכנסות פאסיביות אשר המחוקק בחר לפטור אותן ממס בידי נישומים מסויימים. להלן נסקור בקצרה את סוגי ההכנסות המשתייכות לקבוצה פטורה זו:

קבוצה ראשונה – פטור ממס להכנסות ריבית והפרשי הצמדה

כללי

סעיף 9(13) לפקודה קובע כי במקרים מסויימים הכנסות מהפרשי הצמדה בגין כל.

להמשך קריאה

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ

החזרי מע"מ תשומות לעוסק מורשה, לעוסק הפטור ולחברה: כיצד מקבלים החזר מע"מ? מידע בנוגע להחזרי מע"מ, היכנס לקבלת הצעת מחיר

החזרי מע"מ - כללי

חוק מע"מ קובע כי עוסק מורשה, לרבות חברה, חייב בתשלום מס לפי שיעור קבוע ממחזור עסקאותיו. נכון לשנת 2024 שיעור המע"מ עומד על  17%..

להמשך קריאה

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות – פסק דין גזית-גלוב

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות – פסק דין גזית-גלוב

ניכוי מע"מ תשומות בחברת אחזקות - פסק דינה של השופטת קרת-מאיר בעניין גזית גלוב מיום 11 בינואר 2009 מביא לידי ביטוי את הרגישות בניתוח המהות הכלכלית של עסקי הנישום במובן הרחב כקריטריון לניכוי תשומות.

כללי

סעיף 41 לחוק.

להמשך קריאה

מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ

מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ 

כללי

על פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, על עסקאות למתן שירותים לתושב חוץ יוטל מס (מע"מ) בשיעור אפס.

הסעיף מהווה הקלה לעוסקים משום שהטלת מע"מ בשיעור אפס מאפשרת לנכות (לקבל החזר) בגין מס התשומות (המע"מ) ששימש.

להמשך קריאה
Content | Menu | Access panel